(1) Sing getol nginum jajamu,nu guna nguatkeun urat.Sing getol néangan élmu,nu guna dunya ahérat.(2) Daun kélor dan ganas,kuciat jeung pacar keling.Hutang motor tacan lunas,sakilat aya nu maling.(3) Los ka kulah los ka talun,rék néangan bongborosan.Insya Allah taun payun,nepangan badé narosan.(4) Aya lumut dina batu,aya kuya di muara.Sing tumut kana waktu,di dunya ukur ngumbara.Sisindiran anu eusina ngandung piwuruk aya dina nomer?

(1) Sing getol nginum jajamu,nu guna nguatkeun urat.Sing getol néangan élmu,nu guna dunya ahérat.(2) Daun kélor dan ganas,kuciat jeung pacar keling.Hutang motor tacan lunas,sakilat aya nu maling.(3) Los ka kulah los ka talun,rék néangan bongborosan.Insya Allah taun payun,nepangan badé narosan.(4) Aya lumut dina batu,aya kuya di muara.Sing tumut kana waktu,di dunya ukur ngumbara.Sisindiran anu eusina ngandung piwuruk aya dina nomer?

A. (1) jeung (2)

B. (2) jeung (3)

C. (3) jeung (3)

D. (4) jeung (4)

E. (5) jeung (4)

Jawaban yang benar adalah: E. (1) jeung (4).

Dilansir dari Ensiklopedia, (1) sing getol nginum jajamu,nu guna nguatkeun urat.sing getol néangan élmu,nu guna dunya ahérat.(2) daun kélor dan ganas,kuciat jeung pacar keling.hutang motor tacan lunas,sakilat aya nu maling.(3) los ka kulah los ka talun,rék néangan bongborosan.insya allah taun payun,nepangan badé narosan.(4) aya lumut dina batu,aya kuya di muara.sing tumut kana waktu,di dunya ukur ngumbara.sisindiran anu eusina ngandung piwuruk aya dina nomer (1) jeung (4).

Tinggalkan komentar