Alat Ukur yang digunakan untuk mengukur fluida atau air merupakan alat ukur?

Alat Ukur yang digunakan untuk mengukur fluida atau air merupakan alat ukur?

A. Pneumatik

B. Hidrolik

C. Mekanik

D. Elektrik

E. Hidrokinetik

Jawaban: B. b. Hidrolik.

Dilansir gnd-techlabs.com ensiklopedia, alat ukur yang digunakan untuk mengukur fluida atau air merupakan alat ukur b. hidrolik.

Tinggalkan komentar