Baca paguneman ieu di handap !Suci : Ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?Aris : aya tilu sarat.Suci : naon wae, ris?Aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.Suci : oh,kitu. Aris rek ngajukeun beasiswa?Aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari Suci?Suci : abdi ge arek atuh. Bareng nya, Ris, ngajukeun na.Aris : hayu.Naon jejer paguneman di luhur teh?

Baca paguneman ieu di handap !Suci : Ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?Aris : aya tilu sarat.Suci : naon wae, ris?Aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.Suci : oh,kitu. Aris rek ngajukeun beasiswa?Aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari Suci?Suci : abdi ge arek atuh. Bareng nya, Ris, ngajukeun na.Aris : hayu.Naon jejer paguneman di luhur teh?

A. Ngajukeun beasiswa prestasi

B. Peunteun rapot alus

C. Ngajukeun sertifikat pasanggiri

D. Udin miluan pasanggiri

E. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Ngajukeun beasiswa prestasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca paguneman ieu di handap !suci : ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teharis : aya tilu sarat.suci : naon wae, risaris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.suci : oh,kitu. aris rek ngajukeun beasiswaaris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari sucisuci : abdi ge arek atuh. bareng nya, ris, ngajukeun na.aris : hayu.naon jejer paguneman di luhur teh Ngajukeun beasiswa prestasi.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Ngajukeun beasiswa prestasi adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Peunteun rapot alus adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Ngajukeun sertifikat pasanggiri adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Idin miluan pasanggiri adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Ngajukeun beasiswa prestasi.

Tinggalkan komentar