Hadirin sadayana. Acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. Ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. Saha anu biantara dina wacana di luhur téh?

Hadirin sadayana. Acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. Abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. Ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. Saha anu biantara dina wacana di luhur téh?

A. wakil murid

B. wakil guru

C. kepala sekola

D. para siswa

E. Semua jawaban benar

Jawaban: A. wakil murid.

Dilansir dari Ensiklopedia, hadirin sadayana. acara paturay tineung téh jadi panineungan kanggo abdi sareng réréncangan. abdi moal tiasa lulus sepertos ayeuna, upami teu dididik sareng diaping ku ibu miwah bapak guru sadayana. ku kituna abdi sadaya ngahaturkeun séwu nuhun ka sadaya, muga–muga waé amal kasaean ibu miwah bapak guru kénging ganjaran anu setimpal. saha anu biantara dina wacana di luhur téh wakil murid.

Tinggalkan komentar