Parapatan téh nyaéta?

Parapatan téh nyaéta?

A. jalan simpang tilu

B. jalan simpang opat

C. jalan simpang lima

D. Semua jawaban benar

E. Semua jawaban benar

Jawaban: B. jalan simpang opat.

Dilansir dari Ensiklopedia, parapatan téh nyaéta jalan simpang opat.

Tinggalkan komentar