Perhatikan pernyataan tentang qada dan qadar berikut!.(1) berusaha sungguh-sungguh dan tawakkal kepada Allah SWT. (2) bercita-cita yang tinggi tanpa usaha yang sungguh-sungguh (3) beribadah kepada Allah sepanjang hari dan malam(4) belajar terus-menerus supaya pintar dan meraih prestasi Perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadar terdapat pada nomor?

Perhatikan pernyataan tentang qada dan qadar berikut!.(1) berusaha sungguh-sungguh dan tawakkal kepada Allah SWT. (2) bercita-cita yang tinggi tanpa usaha yang sungguh-sungguh (3) beribadah kepada Allah sepanjang hari dan malam(4) belajar terus-menerus supaya pintar dan meraih prestasi Perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadar terdapat pada nomor?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. 1.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikan pernyataan tentang qada dan qadar berikut!.(1) berusaha sungguh-sungguh dan tawakkal kepada allah swt. (2) bercita-cita yang tinggi tanpa usaha yang sungguh-sungguh (3) beribadah kepada allah sepanjang hari dan malam(4) belajar terus-menerus supaya pintar dan meraih prestasi perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadar terdapat pada nomor 1.

Tinggalkan komentar